Başlıyoruz, Heyecanlıyız!

GÜÇ BENDE! girişimi, ilk karşılaştığımız andan itibaren bizi heyecanlandıran bir proje oldu. Projeye nasıl giristiğimiz, neden ülkemiz için önemli olduğunu ve büyük bir potansiyel barındırdığı gibi konulara yine burada değineceğiz. Şimdilik GÜÇ BENDE!’nin temel amacını ve içeriğini anlatmakla yetinelim. Su anda içerik geliştirme üzerinde çalıştığımız proje kapsamında, Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerin etraflarına daha bilinçli bir şekilde bakarak gördükleri problemlere yaratıcı çözümler üretmelerini sağlayacak bir sistem kurguluyoruz. Amacımız öğrencilerin toplumun aktif bir bireyi olma bilincini daha küçük yaşlarda kazanmalarını sağlamak ve aslında bir şeyleri değiştirmeye yetecek güçlerinin olduğunu onlara anlatmak. Hareketimizin kapsamını daha sonraki aşamalarda üniversitelere ve yetişkinlere yönelik geliştirme planlarımız da yok değil.
Zira acizane gözlemlerimize göre, ülkemizde daha küçük yaşlardan itibaren çocukların çevrelerindeki her türlü durumu ve sorunu ‘değiştirilemez gerçeklikler, olaylar, sorunlar, kavramlar’ olarak görmesi, kritiğe tabi tutmaması, aktif olarak çözüm arayışına girmemesi, yaratıcı çözümler geliştiremeyişi, daha sonraki zamanlarda da bu ‘atalet’ tavrının devam etmesine zemin hazırlıyor.
Bu konuyla alakalı yaptığım bazı araştırmaları da daha sonra sizinle paylaşmak isterim.
Maksadımız bu ‘toplumsal atalet’in uzun vadede üstesinden gelmek adına toprağa bir tohum atmak olarak da görülebilir. Zaten BOSTAN’i kurarken ve isim üzerinde düşünürken de temel felsefemiz bu idi. Design for Change, ilk olarak Hindistanlı bir öğretmen tarafından geliştirilen ve daha sonra Harvard, MIT gibi üniversitelerin desteği ile geliştirilmiş, aslında halihazırda dünyanın birçok ülkesinde farklı formatlarda uygulanan bir sistem. İlgililer ile yaptığımız görüşmeler sonrasında mevcut formatı Türkiye şartlarına uyarlamayı, ülkemize özgün içerik ve modüller geliştirerek sistemi Türkiye’de de uygulamayı kararlaştırdık.
Gelişmeleri yine buradan sizinle paylaşacağız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *