TASARIM ODAKLI DÜŞÜNMEK YADA DÜŞÜNMEMEK (3)

Tasarım odaklı düşünme sistematiğinin proje geliştirme ve fikir teatisi yapma sürecinde yoğun bir biçimde kullanıldığını daha önce belirtmiştik.

Tasarım, aslında çoğumuzun fiziksel ürünlerin tasarımı olarak algıladığı bir eylem. Fakat son zamanlarda, geçmişte fiziksel ürünlerin geliştirilmesinde kullanılmış ve oldukça faydalı olmuş bu yaklaşım sosyal alanlarda da kullanılmaya başlandı. Daha doğrusu, fiziksel ürünlerden, üretim sektöründen ziyade hizmet sektöründe de sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Aslında bu konuma gelinmesi belli bir süreç ve bu süreçte kazanılan deneyimler sayesinde gerçekleşti. Üretim sektöründe tasarımın öneminin artması, bu süreçte geliştirilen araçlar, ürünlerin insan odaklı olarak üretilmeye başlanması, sadece üretimin yetmeyişi, bunu sürekli geliştirmek gerektiği, bunu yaparkende birçok unsurun göz önünde bulundurulması gerektiği gibi ‘tetikleyici’ unsurlar neticesinde üretim firmaları tasarım süreçlerine ayrı bir önem atfetmeye ve süreçleri daha profesyonel bir biçimde yönetmeye başladı. Bunun neticesinde ‘tasarım’ olgusu ve yaklaşımı gitgide daha önemli bir noktaya evrildi.

Artık dünyada ‘tasarım’ denildiğinde sadece fiziksel ürünlerin tasarımı anlaşılmıyor. ‘Tasarım’; eğitim, sağlık, kültür gibi alanları kapsayacak şekilde hizmet tasarımı, politika tasarımı, kurumların/organizasyonların tasarımı gibi birçok farklı alanı kapsayacak şekilde yeni bir düzleme kaymış durumda.

Bu kapsamda, artık çözülmek istenen birçok meseleye tasarımcı gözü ile bakmak gerektiği düşünülüyor. Bir terzi gibi olaylara yaklaşarak ‘müşteriye ve duruma özel’ çözümler geliştirmek için birçok teknik ve enstrüman geliştiriliyor.

Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımının temeli de işte burada yatıyor. Problemlere sistematik olarak yaklaşmak ve adım adım ilerleyerek bir tasarımcı hassasiyeti ile çözüm geliştirmek. Bu yaklaşımı öne çıkaran temel özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Tasarım Odaklı Düşünme, olaylara sistematik bir gözle bakmamızı sağlıyor. Nasıl başlanmalı, nasıl ilerlenmeli, nasıl uygulanmalı gibi sorulara çerçevesi belirlenmiş süreçler ve araçlar ile yanıt vererek yaratıcı, etkili ve uygulanabilir çözümler geliştirmemize katkı sağlıyor.
  • Tasarım Odaklı Düşünme, problemlere empatinin problemlerin çözümünde olağanüstü önemli olduğunu vurguluyor. Doğru sormak, tam olarak neyi çözmeyi düşündüğümü iyi belirlemek, çözmek istediğimiz problemi yaşamak, yaşayanlar ile hemhal olmak, gözlemlemek, konuşmak, hissetmek
  • Problemin çözümü için kollektif bir biçimde yeni ve yaratıcı fikirlerin fikir geliştirilmesini önemsiyor. Birçok Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımı, beyin fırtınası gibi süreçleri en önemli adımlardan birisi olarak görüyor
  • Tasarım Odaklı Düşünme, geliştirilen birçok teknik ile çözülmek istenene probleme daha sağlıklı bir biçimde yaklaşmamıza olanak sağlayarak çözüm üretme kabiliyetimizi artırıyor. Haritalandırma, fikir teatisi , Şapka Değiştirme , prototip geliştirme  gibi onlarca tekniğin gereken adımlarda kullanılmasına olanak sağlıyor.  Bu tekniklere sonraki yazılarımızda değinmeye çalışacağız.

Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımının uygulanma aşamalarına baktığımızda, adım sayıları ve tanımları farklı olsada temelde benzer bir mantık ile ilerlendiğini müşehade edebiliriz. Bu adımlara bir sonraki yazımızda değinelim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *