Amerikalı Velilerin Okulda Geçirdikleri Vakit

Prof. John Kim, farklı eğitim paradigmalarından bahsettikten sonra Amerikalı velilerin çocuklarının okullarında bir yılda geçirdikleri toplam vaktin (ABD ortalaması) ne kadar olduğunu tahmin etmemizi istedi.

Pazartesi günü, Harvard Business School’daki (HBS) bir öğrenci topluluğunun organize ettiği bir seminere katıldım. HBS profesörlerinden olan Prof.Kim, daha önce de buna benzer bir seminer düzenlemiş, eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren 5 girişimciyi davet etmişti. O seminere de katılma şansı yakalamış ve oldukça faydalanmıştım. Kendisi özellikle EdTech olarak adlandırılan “eğitim teknolojileri” alanında oldukça yetkin birisi. Daha önce sektörde de girişimci olarak bulunmuş olan Prof.Kim, şu anda ise hem EdTech alanında ders vererek hem de sektöre girecek olanlara danışmanlık yaparak deneyimlerini HBS’deki öğrencilere aktarıyor.

Bu seminer ise EdTech konusunun makro düzeyde ele alındığı, biraz sohbet havasında geçen bir etkinlikti. Prof.Kim, eğitim teknolojilerinin temelde 3 alana eğilmesi gerektiğini vurguladı. Bunların ise

  • kişiselleştirilmiş (personalized/individualised) eğitim modüllerinin ve sistemlerinin geliştirilmesi
  • eğitim çıktılarının ve girdilerinin analiz edilmesi, etki veya verimlilik analizlerinin yapılmasının sağlanması
  • eğitim sistemindeki kaynak verimliliğinin artırılması konusundaki teknolojiler

olarak sıraladı.

Konuşmasında temas ettiği diğer bir nokta ise, eğitim sistemlerinin bölgelere, ülkelere ve kültürlere göre çok büyük farklılıklar arz ettiği hususu oldu. Buna göre, bazı ülkeler eğitimin bireyin hakkı olduğu öngörüsü ile herkese eşit şartlarda ve kalitede eğitim vermeyi yeğlerken bazı ülkelerde bunun kişinin talebi ve sunacağı ‘maddi kaynaklar’ ile doğru orantılı olduğu fikri öne çıkıyor. Prof.Kim, ABD’nin ikinci grupta yer aldığını; eğitim kurumları, etnisiteler (ABD’de doldurulan neredeyse tüm bilgi formlarında hangi ırka dahil olduğunuz-siyah, beyaz, asya, latin vs- sorulmaktadır), bölgeler vs arasında eğitim kalitesi olarak büyük farklar olduğunu belirtti. Zira okulların fonları ve yönetimi yerel yönetimler tarafından organize ediliyor. Örnek olarak, Massachusetts eyaletinde bulunan alt bölgeler, okul sistemlerini kendileri yönetiyorlar. Prof.Kim, okul bütçesinin %50’sinin bölgedeki vergilerden gelen gelir ile karşılandığını belirtti. Buna göre, örneğin bizim yaşadığımız Cambridge bölgesindeki okulların bütçelerinin yarısı, yine bu bölgede oturan vatandaşlardan, işletmelerden ve mülk sahiplerinden alınan vergiler ile sağlanıyor. Bunun yanısıra, Cambridge bölgesi yönetimi okullara personel alımından da sorumlu. ABD’de bölgeler arasındaki gelir adaletsizliği göz önüne alındığında, bu sistemin eğitim sisteminde de büyük farklılıklara sebebiyet vereceğini tahmin etmek zor olmasa gerek.

Peki ABD’deki bir velinin ortalam olarak çocuğunu okulunda bir senede geçirdiği toplam vakit ne kadar? Ben 10 saat tahmininde bulundum. Katılımcılardan birisi 1 dedi. Güldüm.

Prof. Kim ise bu katılımcıyı tebrik ederek en yakın tahminde bulunduğunu söyledi ve ekledi, doğru cevap “sıfıra yakın”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *