Kalabalıkları Yenmek (1)

“Bir kitap okudum ve hayatım değişti!” demeyeceğim ama eğitim konusundaki bakış açımı önemli ölçüde değiştiren bir kitap olduğundan kuşku yok. Eşimin bulunduğu fakültedeki İsrailli bir arkadaşı, benim çalışmalarımdan ve ilgi alanlarımdan haberdar olduğunda, müzik komponisti olan eşinin yaratıcılık konusunda okuduğu bir kitaptan çok etkilendiğini ve benim de okumamın faydalı olabileceğini söylemiş. Eşim çok süre geçmeden kitabı Harvard Kütüphanesi’nden ödünç alarak okumam için bana verdi.

Kitap “Defying the Crowd” başlığını taşıyor. İçeriğini de göz önüne alarak “Kalabalıkları Yenmek” diye çevirmekte bir beis yoktur diye düşünüyorum.

Kitabın temel argümanı, yaratıcılık olarak adlandırdığımız becerinin aslında öğretilebilecek birşey olduğu fakat dünyadaki birçok eğitim sisteminde “yaratıcı” olarak adlandırılan bireylerin sistem dışına itildiği, analitik zekaya sahip öğrencilerin avantajlı konuma getirilerek hayatın sonraki safhalarında daha fazla fırsat elde ettikleri ve daha öncemli konumlara geldikleri yönünde. Sonuç olarak da, cesaret göstererek ve “kalabalıkları yenerek” aslında bu yeteneği herkesin geliştirebileceğini iddia ediyor.

Diğer taraftan kitabın diğer bir bulgusu ise, zira kitap bazı deneylere dayanıyor, yaratıcılığın çok farklı çeşidinin olduğu, tekbir yaratıcılıktan bahsedilemeyeceği, örnek olarak mimarlık, resim yapma, şiir yazma, müzik, yazarlık kitap gibi konuları kapsayan farklı yaratıcılık çeşitleri olduğu.

Yaratıcılığın çeşitleri arasında doğrudan bir nedensellik ilişkisinin bulunmuyor oluşu ise Sternberg ve Lubart’ın kitapta ele aldığı diğer bir çıkarım. Buna göre, bir öğrenci müzik alanında yaratıcı olması, yaratıcı müzik besteleri yapabiliyor olması, aynı kişinin şiir alanında veya tasarım alanında yaratıcı olması anlamına gelmiyor.

Kitapta değinilen ve 8 alanı kapsayan bir araştırmaya göre, farklı yaratıcılık çeşitleri ve bunların özellikleri kategorize edilmiş. Yapılan test ile öğrencilerin hangi alanlarda iyi oldukları araştırılmış. Ortaya çıkan sonuç, öğrencilerin sadece yüzde 17’sinin birden fazla alanda yaratıcılık yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Yazarın bundan yaptığı çıkarım, genel olarak bir yaratıcılık yetisinden bahsetmenin maalesef mümkün olmadığını, her insanda farklı yetiler ve farklı yaratıcılık kabiliyetleri bulunduğu yönde.

Devam edeceğiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *