2×2 kaç eder yerine 4’ü nasıl buluruz demek…

Madrid’teki buluşmada dinlediğimiz uzmanlardan birisi de, LEGO Vakfı’nda eğitim direktörüydü Thomas’tı. Verdiği seminer sonrasında yanında getirdiği parçaları ve tabletleri vererek robot yapmamızı istedi ve gruplar halinde ilginç ürünler ortaya çıkardık.

Peki LEGO Vakfı’nın eğitim direktörünün seminerde vurguladığı temel hususlar neydi? Kısaca sıralayalım:

  • NASA’nın yaptığı bir araştırmaya göre, 4-5 yaş arasında çocukların yüzde 98 yaratıcılık açısından “dahi” çıkarken bu oran 28 yaşına gelen bireylerde yüzde 2’nin altına düşüyor.
  • Bu sonucun ortaya çıkmasında eğitimin rolü çok büyük.
  • Sistem genelde çocuklara 2X2 kaç eder diyerek kesin olan bir sonucu bulmalarını istiyor. Fakat bu yaklaşımı değiştirmemiz ve 4 rakamını hangi yollarla elde edebiliriz diye sormamız ve çoklu alternatifler üzerinde düşünebilmelerini sağlamamız gerekiyor.
  • Basmakalıp örnekler ve örnek kişilikler oluşturarak çocukların bu kalıba girmelerini istemek günümüz dünyasına ve gerekliliklerine uymuyor. Farklılıkları öne çıkarmak ve farklı veya aykırı olmanın kötü bir şey olmayabileceğiniz anlatmak daha faydalı olabilir.
  • Çocuklar okul teneffüslerinde, bazen, derstekilerden daha fazla şey öğreniyor. Kaliteli oyunlar ile bu fırsatı değerlendirmeli ve onların hayatı öğrenmelerini kolaylaştırmalıyız.
  • Aslında “oyun” kelimesini pek ciddiye almıyoruz. Hatta Google’da oyun diye arattırdığımızda karşımıza çıkan tanımlardan birçoğu oyunun pek de ciddi olmayan, eğlenmek için yapılan bir aktivite olduğunu söylüyor. Bu çok yanlış bir kanı. Oyunlar çocuklara çok önemli beceriler kazandırıyor.
  • Oyunla daha fazla vakit geçiren ve 7 yaşında okula başlayan çocuklar olaylara, 5 yaşında okula başlayan ve okuma yazma öğrenen çocuklardan daha geniş bakabiliyor, daha yaratıcı olabiliyor.
  • Diğer önemli bir sorun ise 20/80 oranı. Bu şu demek: öğrencilerin yüzde 20’sine öğretmenler vakitlerinin yüzde 80’ini ayırıyorlar. Bu durumda bazı öğrenciler avantajlı olurken birçok öğrenci dezavantajlı duruma düşüyor. Bunu adil bir orana getirmek gerekiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *