İşbirliğinde Kızlar Erkeklerden Daha İyi

Kızlar, birlikte problem çözebilme ve işbirliği yapabilme konusunda erkeklerden 1.6 kat daha iyi.

OECD’nin 52 ülkeyi kapsayan araştırmasının ortaya çıkardığı sonuç bu. Araştırmanın tamamına şu adresten erişilebilir. Kısıtlı bir bölümüne göz atabildiğim bu kapsamlı çalışma 300 sayfalık bir rapor. Bahse konu araştırma 15 yaşındaki çocuklar ile yapılmış.

Günümüzde takım çalışmasına yatkınlık, birlikte iş yapabilme, problem çözebilme ve işbirliği yetenekleri zannettiğimizden çok daha önemli. İşin kötü yanı ise, bu alanda düşündüğümüz kadar iyi olmadığımız gerçeği.

Çalışmadan ortaya çıkan ilginç sonuçlar var. Örneğin, sınıflarında göçmenlerin de olduğu okullardaki öğrencilerin birlikte iş yapabilme becerileri herhangi bir çeşitlilik barındırmayan okullara göre daha yüksek. Yani farklılıklar öğrencileri daha işbirlikçi yapıyor.

Diğer bir sonuç dezavantajlı çocuklar ile ilgili. Araştırmaya göre dezavantajlı çocuklar, takım çalışmasının ve işbirliğinin sorun çözmede etkili bir yöntem olduğunun diğer öğrencilere göre daha fazla bilincindeler ve daha fazla çaba gösteriyorlar.

İlginç sonuçlardan birisi ise, sosyal medyayı kullanan veya internet üzerinden oyun oynayan çocukların işbirliği becerilerinin daha yüksek olduğu.

Öğrencilerden sadece %8’i tam manasıyla işbirliği yapabilme ve birlikte problem çözebilme becerisine sahip. Peki işbirliği becerisi ile kastedilen tam olarak ne? Çalışma kapsamında öğrencilerin grup dinamiklerini bilip bilmedikleri, rol paylaşımı sonrasında verilen görevleri yerine getirme, anlaşmazlıkları birlikte çözebilme, süreçleri birlikte yönetme ve takip etme gibi hususlar değerlendiriliyor.

Yine aynı araştırmaya göre, evdeki işlerde ailesine yardım eden veya ailesinin herhangi bir bireyinin bakımında rol alan çocuklar, işbirliğinin önemine daha fazla vakıflar.

Okul içinde veya dışında sporsal aktivitelere katılan çocukların işbirliği yetenekleri de diğer öğrencilere göre daha yüksek.

Çocukların işbirliği becerilerini olumlu yönde etkileyen diğer bir etmen ise, öğretmenlerin ve velilerin birlikte çalışma yoğunluğu. Öğretmeni, okul yöneticileri ve veliler arasında iyi bir işbirliği varsa ve birlikte çalışıyorlarsa, bu durum öğrencilerin de birlikte iş yapma ve problem çözme becerilerine pozitif olarak yansıyor.

Okulda görüşlerine başvurulan, derste fikri sorulan, kendini anlatma imkanı bulan çocukların işbirliği becerileri de diğer öğrencilere göre daha yüksek.

Peki Türkiye olarak bu araştırmada neredeyiz?

İyi bir yerde değiliz.

34 ülke içerisinde maalesef son sırada yer alıyoruz.Peki bu durum gerçeği yansıtıyor mu? Benim deneyimlerime göre evet.

Özellikle ABD’de bulunduğum zaman diliminde dikkatimi en çok çeken unsurlardan birisi, insanların gayet güzel biçimde birlikte çalışmaları idi.

Avusturyalı bir arkadaşımın sevinerek “düğünüme tam 70 küsür davetli geldi, inanabiliyor musun?” dediğini duymuş ve şaşırmıştım. ABD’de de gördüğüm örnekleri katınca, kültürel olarak daha sosyal olduğumuzu, aile bağlarımızın daha güçlü olduğunu, daha arkadaş canlısı insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Fakat günün sonunda bu durum birlikte çalışabildiğimizi, problem çözme beceremizin daha iyi olduğunu göstermiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *