Tasarım Odaklı Düşünme Neden Önemli?

Tasarım Odaklı Düşünme, bir süreç yönetimidir.

İnovatif ürünlerden ve hizmetlerden bahsetmek yeterli değildir. Bu ürünleri ortaya çıkaran süreçlerin analiz edilmesi önem arzetmektedir.

İnovasyon yapmak derken çoğu kişi aslında bir süreci değil sonucu kasdetmektedir.

Tasarım Odaklı Düşünme ise yaratıcı fikirleri ortaya çıkarma ve bunu ürüne veya hizmete dönüştürme serüvenidir.

Tasarım Odaklı Düşünme, doktordur.

Hastalığı tespit etmenize, yani tam olarak hangi alana eğilmeniz gerektiğine kadar verir.

Bununla ilgili de ilaç yazar, yani hangi tasarım odaklı düşünme aracını kullanmanız gerektiğini size bildirir.

Tasarım Odaklı düşünme aynı zamanda bir ebedir.

Beyin fırtınası, çılgın 8 gibi metodlar ile yaratıcı fikirleri doğurtur.

Tasarım odaklı düşünme aynı zamanda bir annedir.

Doğan bebeğin büyümesi için onu emzirir, bakar, ne ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışır. Tıpkı yeni bir ürün veya hizmet fikrinin realize edilme sürecinde yapılan prototipler, geri besleme analizler, kullanıcı deneyimi analizleri gibi.

Tasarım odaklı düşünme aslında bir yaşayış biçimi, bir zihniyet örgüsüdür.

Sadece yeni bir ürün geliştirmek için değil, arkadaşlarınız arasında yaşanan sorunları çözmek için de kullanılır.

Sorunlara 360 derece bakış açısı ile yaklaşmak, empati yapabilmek, hızlı bir prototip yaparak çözüm fikrini denemek, sorunu doğru şekilde çözebilmek için doğru soruyu sorabilmek, neden diye sorarak sorunun temelini anlamaya çalışmak.

Tüm bunlar bahse konu zihniyet örgüsünün yapı taşlarıdır.

Bilinçli bir çiftçinin tarlaya tohumun atmadan önce hava tahminlerine bakması, toprak analizi yaptırması, piyasaya bakarak ortalama ürün fiyatını tahmin etmesi, gerekli tarımsal alet ve edevatı têmin etmesi, gerekli gübre miktârını ve zamânını hesaplaması, gerektiği zamanlarda sulaması nasıl “tasarım odaklı üretim” ise, herhangi bir problemi tespit etmek, buna yönelik çözüm önerisi geliştirmek için çalışmak ve ortaya çıkan çözüm önerisini hayata geçirmek de “tasarım odaklı düşünme” olarak adlandırılabilir.

Bahse konu süreçler tasarım odaklı düşünmenin bel kemiğini oluşturmaktadır. Zaman zaman bu araçları tanıtmaya gayret ediyoruz.

Bugün anlatacağımız aracın ismi “Nasıl Yaparız” notları.

Buradaki amaç mümkün olduğunca katılımcıların zihinlerinde oluşan yeni fikirlerin süzülmesi.

Yapılan çalışma ise aslında oldukça basit.

Herkesin elinde kalemler ve post-it kağıtları olduğunu var sayıyoruz.

Katılımcılara çalışma yapılacak konuyu anlatırken, onlardan potansiyel riskleri içeren konuları tespit etmelerini ve “şunu nasıl yaparız” cinsinden soruları bu kağıtlara yazmalarını istiyoruz. Bu soruların çok iyi düşünülmüş, çerçevesi belli sorular olmasına gerek yok.

Temel amacımız, yapılan ilk konuşma esnasında katılımcıların zihinlerindeki soruları süzmek ve sonraki süreçlerde atacağımız adımları bunları da göz önünden bulundurarak planlamak.

Bu post-it kağıtlarını ise daha sonra duvarımıza yapıştırarak insanların fikir edinmelerini sağlıyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *